Identyfikacja wizualna jest to znaczący sposób na tworzenie wizerunku formy, budowania jej tożsamości oraz świadomości. Nic więc dziwnego, że jest ona bardzo ważnym elementem strategii promocyjnej każdej firmy. Bez wątpienia identyfikacja wizualna pozwala na przewagę komunikacyjną za pomocą zbudowania miłych i pozytywnych skojarzeń, które przypisane będą marce. Trzeba pamiętać, że tożsamość wizualna firmy to składowa wielu elementów takich jak: kolorystyka, logo, hasło, układ tekstu i wielu innych i każdy z nich jest niezwykle istotny w tworzeniu spójnej całości.